Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

tapmytoes
Potem przytuliła się do Cypriana, tak mocno, jakby to właśnie od nauczył ją dwutaktu, a zaraz miał się im wydarzyć śmiertelny wypadek. W tym momencie mógłbyś powiedzieć jakieś ohydnie ciepłe zdanie w rodzaju: byli dla siebie stworzeni.
— J. Żulczyk
tapmytoes
Tak serio,to chyba wolałbym piekło. Pewnie spotkałbym tam ciekawszych ludzi.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasmutnazupa smutnazupa
tapmytoes
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
tapmytoes
6783 fc9a 500
Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno viasmutnazupa smutnazupa
7090 d99d
tapmytoes
tapmytoes
5914 2d7a
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viasmutnazupa smutnazupa
tapmytoes
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
tapmytoes
5472 17e7 500
Reposted fromjakoob jakoob viasmutnazupa smutnazupa
tapmytoes
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.
tapmytoes
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk
tapmytoes
4442 ed85
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
tapmytoes
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
tapmytoes
8827 82ab
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa

February 16 2017

tapmytoes
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)
tapmytoes
tapmytoes
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viasmutnazupa smutnazupa
tapmytoes
5136 8f7c 500
Wiersze o moim psychiatrze 2
tapmytoes
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
tapmytoes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl